ارتقاء پست‌های سازمانی تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان

معاون وزیر دادگستری در جلسه شورای قضایی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس ساختار سازمانی تعریف شده مجموعه تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به درجه یک ارتقا یافته است به این معنا که پست سازمانی آن از ۱۰۰ مورد به ۳۰۰ مورد افزایش می یابد.

به گزارش ایسنا، جمال انصاری افزود: تا پایان دی ماه ۴۰ درصد معادل ۲۰ نفر به ظرفیت فعلی ۵۰ نفری نیروی اداری تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اضافه می شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه در ۱۵۰ کشور دنیا سازوکاری شبیه به تعزیرات حکومتی با تفاوت های اسمی و به صورت فعال وجود دارد، گفت: محور اصلی کار سازمان کنترل، مدیریت، مراقبت و نظارت است و برخورد اقدام نهایی است .

انصاری افزود: یک زمانی سازمان های همکار بسیار فعال هستند و این بر نمود کار تعزیرات نیز تأثیر دارد و آن‌را پررنگ تر نشان می دهد، یک زمانی هم برخی دستگاه های مرتبط غیرفعال و یا کمتر فعال هستند و در اینجا نیز فعالیت تعزیرات را تحت شعاع قرار می دهند .

معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: در سال های اخیر ارتباط با قوه قضاییه به حداقل رسیده است و ما به دنبال تقویت این ارتباط هستیم تا جایگاه سازمان را تقویت و تأثیرگذاری آن را در کنار سایر دستگاه ها بیشتر کنیم .

وی در ادامه گفت: از ظرفیت های پیشگیرانه قانون استفاده نشده است و هیچ سازمانی از این ظرفیت های قانونی استفاده نکرده که اگر به این موضوع اهمیت داده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی سیستان و بلوچستان و نیاز مردم شهرستان های مختلف آن به افزایش شمار ادارات تعزیرات حکومتی در صورت همکاری مسئولان استانی در رابطه با تامین زیرساخت ها قول تامین نیروی انسانی لازم در این رابطه را می دهیم.

معاون وزیر دادگستری افزود: در کنار اینکه برخورد محوری به ویژه نگاه سختگیرانه نسبت به عده کمی از جامعه سیاست اصلی تعزیرات حکومتی بحساب می آید، دایره کاری این سازمان حمایت گسترده از مردم است.

انتهای پیامSource link