وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون


به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان؛ وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ بند تصریح شده است.

۱- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای كلی نظام (به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)

۲- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)

۳- تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی) 

۴- مشاوره در اموری كه مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی)

۵- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام (به استناد نامه مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبری)

۶- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی) 

۷- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی)

۸- انتخاب یكی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی)

۹- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی) 

۱۰-انتخاب جایگزین هریك از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی) 

۱۱- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یكصد ودهم كه در اصل یكصدویازدهم تصریح شده است.

انتهای پیام/Source link