پوربابایی: منشور حقوق شهروندی غبار روبی از قوانین موجود بود

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه پیش از این قانون در خصوص مطالب موجود در منشور حقوق شهروندی در مقام بیان بوده است، گفت: به طریق اولی اصولا و اساسا این موارد الزام آور بوده و رییس جمهور صرفا این موارد را جمع آوری کرد و از قوانین موجود غبار روبی به عمل آورد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی که توسط دولت آقای روحانی رونمایی شد مطلبی بیش از آن چیزی که در سایر قوانین مانند قانون اساسی، فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی، قانون احترام به آزادی های مشروع مصوب سال ۸۳، قوانین آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین نداشت، گفت: به عبارتی بخش عمده آن چیزی که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور رونمایی، تدوین و جمع آوری شد، مطالبی بود که در قوانین ذکر شده است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: بنابراین به دلیل اینکه پیش از این، قانون در خصوص این مطالب در مقام بیان بوده است به طریق اولی اصولا و اساسا این موارد الزام آور بوده است و دکتر روحانی صرفا این موارد را جمع آوری کرده و از قوانین موجود غبار روبی به عمل آورد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص منشور حقوق شهروندی حمیت و همت دولت  در خصوص اینکه باید به حقوق شهروندی اهمیت داد، قابل تقدیر است، اظهار کرد: همین که رییس جمهور اعتقاد داشت که حقوق شهروندی باید رعایت شود و اقدام به جمع آوری کرد و در نهایت از آن رونمایی شد بیانگر آن است که اهتمام بر اجرای این مسایل وجود دارد، اما اینکه دستاورد تنظیم منشور حقوق شهروندی چه بوده است را می توان در مقایسه اقدامات دولت آقای روحانی در زمینه حقوق شهروندی با دولت های قبل مورد بررسی قرار داد.

پوربابایی خاطرنشان کرد: با بررسی دولت ها در این زمینه باید بگوییم مطلب قابل حسی به نسبت گذشته وجود نداشته است. این که چه دولت چه مقامات اجرایی زیر مجموعه دولت یا سایر قوا تغییراتی را بعد از رونمایی در منشور اعمال کرده باشند در جامعه احساس نشده است.

این وکیل دادگستری افزود:اما اگر قوه مقننه همه این مجموعه ها یا مطالب تدوین شده و مسایل اضافه شده در حوزه حقوق شهروندی را به عنوان یک لایحه  از طرف دولت تدوین کند و آن را در دستور کار قرار دهد تا الزام آور شود و خود دولت و سایر مراجع مکلف به تبعیت از آن باشند بسیار ممدوح و پسندیده است. در نهایت مجموع این عوامل تاکنون دستاورد عینی نداشته است.

وی در پایان تصریح کرد:اگر فرصت و زمان زیادی که حقوق دانان در تدوین منشور حقوق شهروندی گذاشتند و همچنین اهتمام رییس جمهور به عنوان پاسدار حقوق اساسی را در کنار این همت قرار بدهیم و ماهیت منشور را به عنوان حقی برای ملت در نظر بگیریم بهتر است دولت تدبیر و امید یا نمایندگان مجلس در قالب لایحه یا طرح آن را مصوب کنند تا مردم بتوانند از آن منتفع شوند، اما اگر در این حد باقی بماند هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.

انتهای پیامSource link