چتر نظارتی کمیسیون امنیت ملی بر ساماندهی موسسات غیرمجاز – رنسانس | اخبار ایران و جهان

محمدمهدی برومندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز و برخی صندوق‌ها، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و کشور را رقم زدند، گفت: در حال حاضر رسیدگی به وضعیت این موسسات در حال انجام بوده و اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، روند رو به جلویی داشته است، افزود: مجلس نیز روند ساماندهی این موسسات رصد کرده و نظارت دقیقی بر آن ها دارد.

برومندی ادامه داد: دولت در ممانعت از ایجاد قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز موفق عمل کرده و از حیث ساماندهی موسسات غیرمجاز، نمره قبولی دریافت می‌کند؛ به نحوی که با ادغام صندوق‌های مالی غیرمجاز که برای کشور و مردم مشکل ایجاد کرده بودند، شبکه مالی کشور را ساماندهی کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه این کمیسیون به صورت مداوم، به روند رسیدگی به این موسسات، نظارت داشته و با گزارش‌گیری‌های منسجم، از آخرین وضعیت آن‌ها اطلاع حاصل می کند، خاطرنشان کرد: کمیته ای تحت عنوان امنیت اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به رصد اقدامات انجام شده برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشغول است.

برومندی در پاسخ به این سوال که مقصران ایجاد موسسات غیرمجاز چه کسانی هستند، تصریح کرد: این موضوع به گذشته و عدم رعایت قانون، سو برداشت و سوءاستفاده از قوانینی که در کشور وجود داشته مربوط می شود و نمی‌توان مقصر مشخصی برای آن معرفی کرد.Source link