یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز می شود/مبلغ همان ۴۵۵۰۰ تومان – رنسانس | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار رنسانس، یارانه نقدی خانوارهای ایرانی، بیست و ششم مرداماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی، ۴۵۵۰۰ تومان همانند ماههای گذشته است.Source link