یکصد و نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
عکاس : علی شیربندSource link