رنسانس برای کانون

بازداشت معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از بازداشت معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان خبر داد و گفت: اتهام وی اخذ رشوه، تضییع حقوق بیت المال و جعل است.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه