رنسانس برای کانون

کسب رتبه اول ایران در رشد تقاضای ثبت برند در سال ۲۰۱۸ در دنیا

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) از کسب رتبه اول ایران در دنیا در رشد تقاضای ثبت برند در سال ۲۰۱۸ خبر داد.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه