رنسانس برای کانون

انتقال ۲۴۲ محکوم افغانستانی به کشورشان در مرز دوغارون

عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: بر اساس توافق وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، محکومان افغانستانی به کشورشان منتقل شدند.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه