رنسانس برای کانون

۹۹ درصد قضات در سلامت کامل اخلاقی، عملکردی و رفتاری هستند

دادستان انتظامی قضات گفت: آسیب قضات ما در استان‌ها کمتر از یک درصد است. ۹۹ درصد قضات در سلامت کامل اخلاقی، عملکردی و رفتاری هستند.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه