رنسانس برای کانون

دوشنبه هفته جاری عفو گسترده زندانیان بررسی می‌شود/ پس از تایید ریاست قوه قضاییه و تصویب مقام معظم رهبری جزییات اعلام خواهد شد

رئیس سازمان زندان‌ها از بررسی عفو گسترده زندانیان در جلسه کمیسیون عفو روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: سپس پس از تایید ریاست قوه قضاییه و تصویب مقام معظم رهبری جزییات اعلام خواهد شد.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه