رنسانس برای کانون

کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق افراد دارای معلولیت در روند دادرسی برگزار شد

به همت مرکز آموزش قوه قضاییه و با مشارکت اداره کل بین‌الملل قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور، کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق افراد دارای معلولیت در روند دادرسی برگزار شد.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه