رنسانس برای کانون

تشکیل کارگروه‌های مبارزه با گرانفروشی و احتکار در گلستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: کارگروه‌های مبارزه با گرانفروشی و احتکار با ریاست دادستان‌ها در حوزه‌های قضایی سراسر استان تشکیل می‌شود.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه