رنسانس برای کانون

کاهش آمار زندانیان مالی و مهریه در چهار ماه گذشته

رییس شورای قضایی استان زنجان گفت: با برنامه ریزی انجام شده در استان برای کاهش آمار جمعیت زندانیان خصوصا زندانیان مالی و مهریه در چهار ماه گذشته توفیقات بسیار خوبی داشتیم.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه