رنسانس برای کانون

اژه ای: مواظب گروه های نوظهور انحرافی باشید

تهران- ایرنا- معاون اول قوه قضاییه گفت: مردم در برخورد با گروه های نوظهور انحرافی احتیاط و به سیستم های اطلاعاتی و امنیتی اطلاع رسانی کنند.

دسته بندی ها ایرنا

دیدگاه