رنسانس برای کانون

18هزار گوشی آیفون با ارز دولتی در بازار

تهران- ایرنا- متهم وارد کننده موبایل با تایید واردات 18هزار گوشی موبایل آیفون با ارز دولتی در دادگاه گفت: آیفون یک گوشی موبایل لوکس است و جزو نیازمندی های عمومی نیست به همین علت گرانفروشی نکردم.

دسته بندی ها ایرنا

دیدگاه