رنسانس برای کانون

چهارمین دادگاه مخلوط کنندگان خاک با گندم در شیراز

چهارمین نشست دادگاه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی استان فارس، اشخاصی که گندم را به صورت ناخالص با شن و ماسه در استان فارس عرضه می کردند، یکشنبه ۲۰ آبان در شیراز برگزار شد.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه