رنسانس برای کانون

برگزاری پودمان مبارزه باقاچاق کالا وارز ویژه قضات محاکم تجدید نظر

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه روز به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و با مشارکت نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ارتقاء دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات محاکم تجدید نظر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی حدود ۵۰ نفر از قضات محاکم تجدید نظر دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به جرایم پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بودند.

از جمله سرفصل‌های آموزشی این دوره بررسی تحلیلی صلاحیت مراجع غیر دادگستری، شگردهای ارتکاب قاچاق کالا، حقوق گمرکی، تحلیل حقوقی جزای عمومی در جرایم قاچاق کالا و ارز، تاثیر قاچاق در سیستم اقتصادی کشور، شگردهای ارتکاب قاچاق ارز، تحلیل حقوقی جزای اختصاصی در جرایم قاچاق کالا و ارز و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه